Hiển thị tất cả 7 kết quả

Đang mở bán
Lô 12 khu B3.12, Khu đô thị Phú Mỹ An, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giá : 45tr/m2
Đang mở bán
Lô 13 khu B3.12, Khu đô thị Phú Mỹ An, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giá : 42tr/m2
Đang mở bán
Lô 21 khu B2-90, Khu đô thị ven sông Hoà Quý, Đồng Nò, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giá : 3 Tỷ
Đang mở bán
Lô 24 khu B2-92, Khu đô thị ven sông Hoà Quý, Đồng Nò, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giá : 3 Tỷ
Đang mở bán
Lô 40 khu B2-9, Khu đô thị ven sông Hoà Quý, Đồng Nò, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giá : 5,05 Tỷ
Đang mở bán
Lô 41 khu B2-9, Khu đô thị ven sông Hoà Quý, Đồng Nò, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giá : 5,05 Tỉ
Đang mở bán
Lô 73 khu B2-12, Khu đô thị ven sông Hoà Quý, Đồng Nò, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giá : 4,55 Tỷ